Δυναμική Παρέμβαση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Δυτικής Θεσσαλονίκης για την Προώθηση Ανέργων μετα – δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απασχόληση

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΤΑΞΗ», υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με την συμμετοχή των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά.

 

Μέσω της υλοποίησης της Δράσης, επιδιώκεται η αναβάθμιση των μηχανισμών του επαγγελματικού προσανατολισμού και η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης του πληθυσμού των ομάδων στόχου στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα ενταχθούν στις Δράσεις του Σχεδίου θα ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

I. Άνεργοι/ες μετά-δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

II.Νέοι/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών)


Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου περιλαμβάνει τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, Ωραιοκάστρου και της Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα.

Οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, θα προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης  τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει 25 Δράσεις οι οποίες κατανέμονται σε 6 κατηγορίες: Μελέτες, Δικτύωση, Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση, Συντονισμός, Κατάρτιση-Επιμόρφωση, Πληροφόρηση και Συμβουλευτική Υποστήριξη. Οι Δράσεις υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΑΞΗ» στην οποία συμμετέχουν οι εταίροι:

 1. LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε  (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)
 2. Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
 3. Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
 4. Δήμος Παύλου Μελά
 5. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΒΔ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. -  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
 6. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 7. Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 8. ΚΕΠΑ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης)
 9. Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (I.DE.A. ΕΠΕ)
 10. ΜΚΟ «ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ
 11. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.


KonApaz